W Muzeum Śląskim w Katowicach rozpoczyna się Kongres Tańca

0

W dniach 19-21 marca w Muzeum Śląskim w Katowicach odbędzie się III Kongres Tańca organizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. To ważne wydarzenie dla polskiego środowiska tańca, okazja do podsumowań oraz nakreślenia nowych perspektyw.

Uczestnicy kongresu rozmawiać będą m.in. o edukacji zawodowej, wykonywaniu zawodu, upowszechnianiu tańca, jego promocji, a także kwestiami związanymi z finansowaniem czy relacjami w środowisku tańca.

Każdy z dotychczasowych Kongresów Tańca był wyjątkowym miejscem spotkania środowiska tańca i dyskusji o ważnych dla polskiego tańca – we wszystkich jego wymiarach i obszarach – kwestiach. III Kongres Tańca chce tę tradycję kontynuować – być otwartą przestrzenią zapraszającą do rozmowy tworzenia i działania, co znajduje swoje odzwierciedlenie w jego haśle Dyskutujmy, Twórzmy, Działajmy” – wskazał zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Karol Urbański. Zapowiedział również, że każdy kolejny kongres organizowany będzie w innym, ważnym dla polskiego tańca ośrodku.

Jednym z nadrzędnych celem kongresu jest możliwość oddania głosu ludziom tańca. Organizacje reprezentujące środowisko tańca oraz wspierające jego rozwój same wyznaczyły swoich przedstawicieli, przeprowadzono również otwarty nabór na panelistów.

Udział w Śląskim Dniu Tańca potwierdzili: Teatr Rozrywki w Chorzowie, Opera Śląska, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, Zakład Tańca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. L. Różyckiego w Bytomiu, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.

Transmisja Kongresu Tańca dostępna jest na kanale YouTube Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

O autorze