Autor Magdalena Grzybowska

“I should have everything that is good, genuine and beautiful!” Wolfgang Amadeus Mozart

Aktualności

„Cyrulik sewilski” to jedna z najbardziej znanych oper buffa na świecie, stworzona przez niekwestionowanego mistrza…

1 2 3 43