Zwycięzcy I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego

0

Jury konkursu w składzie: Stefania Toczyska, Ewa Podleś, Mariusz Kwiecień, Andrzej Dobber, Sylwester Kostecki oraz jury specjalne powołane do oceny III etapu konkursu w składzie: Marta Boberska (Polska Opera Królewska), Ewa Iżykowska (Opera i Filharmonia Podlaska), Gabriel Chmura (Teatr Wielki w Poznaniu), Maciej Figas (Opera Nova), Krzysztof Marciniak (Teatr Wielki w Łodzi), Bogusław Nowak (Opera Krakowska), Marcin Sompoliński (Warszawska Opera Kameralna), Jerzy Wołosiuk (Opera na Zamku), Adam Zdunikowski (Opera Wrocławska) postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:

W kategorii głosów żeńskich:

 • I Nagrody – nie przyznano,
 • II Nagrodę w wysokości 12 000 PLN otrzymuje pani Bożena Bujnicka,
 • III Nagrodę w wysokości 9 000 PLN otrzymuje pani Joanna Kędzior.

W kategorii głosów męskich:

 • Dwie I Nagrody ex equo w wysokości 15 000 PLN każda otrzymują: pan  Łukasz Załęski i pan Szymon Mechliński,
 • II Nagrodę w wysokości 12 000 PLN otrzymuje pan Sławomir Kowalewski,
 • III Nagrody – nie przyznano.

Trzy równorzędne wyróżnienia w wysokości 3000 PLN każde otrzymują pan Nazarii Kachala, pani Sonia Warzyńska-Dettlaff, pan Paweł Trojak

Nagrody specjalne:

 • Wyróżnienie za najlepsze wykonanie arii Stanisława Moniuszki w wysokości 4 000 PLN otrzymuje pan Łukasz Załęski,
 • Pan Juliusz Multarzyński – Prezes Stowarzyszenia im. Marceliny Sembrich-Kochańskiej,
 • przyznaje nagrodę specjalną dla najlepszego sopranu koloraturowego Konkursu w wysokości 2000 PLN pani Joannie Kędzior,
 • Pan Adam Zdunikowski – Dyrektor Konkursu i Prezes Stowarzyszenia im. Bogdana Paprockiego przyznaje nagrodę specjalną dla najlepszego tenora Konkursu w wysokości 5.000 złotych panu Łukaszowi Załęskiemu,
 • Pan Emil Wesołowski –  reprezentujący Stowarzyszenie im. Bogdana Paprockiego przyznaje nagrodę specjalną dla indywidualności Konkursu w wysokości 2000 PLN panu Szymonowi Mechlińskiemu,
 • Pan Profesor Jerzy Marchwiński przyznaje dwie Nagrody Uznania za muzyczne partnerowanie uczestnikom Konkursu dla pianistów – pani Alicji Tarczykowskiej i pana Radosława Zaworskiego w kwocie 2000 PLN każda.

Nagrody Dyrektorów Teatrów – udział w przedstawieniu operowym

 • Nagroda Dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy Pana Macieja Figasa dla pani Soni Warzyńskiej-Dettlaff,
 • Nagroda Dyrektora Teatru Wielkiego im Stanisława Moniuszki w Poznaniu Pana Gabriela Chmury dla pana Łukasza Załęskiego,
 • Nagroda Dyrektora Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie Pana Andrzeja Klimczaka dla pani Soni Warzyńskiej-Dettlaff,
 • Nagroda Dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej Pani Alicji Węgorzewskiej dla pana – Łukasza Załęskiego,
 • Nagroda Dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi Pana Krzysztofa Marciniaka dla pana Łukasza Załęskiego,
 • Nagroda Dyrektora opery Śląskiej w Bytomiu Pana Łukasza Goika dla pana Łukasza Załęskiego,
 • Nagroda Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie Pana Jerzego Wołosiuka  dla pani Joanny Kędzior oraz pana Nazarii Kachala,
 • Nagroda Dyrektora Opery Krakowskiej Pana Bogusława Nowaka dla pani Bożeny Bujnickiej,
 • Nagroda Dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku Pani Ewy Iżykowskiej dla pana Sławomira Kowalewskiego,
 • Nagroda Dyrektora Opery Bałtyckiej w Gdańsku Pana José Maria Florêncio dla pana Szymona Mechlińskiego, pana Łukasza Załęskiego, pana Sławomira Kowalewskiego dodatkowo trzy nagrody specjalne dla pani Roksany Wardengi, pani Bożeny Bujnickiej oraz pana Michała Janickiego – opracowanie partii operowej,
 • Nagroda Dyrektora Opery Wrocławskiej Pana Adama Banaszaka dla pana Sławomira Kowalewskiego,
 • Dwie nagrody równorzędne od Prezesa Stowarzyszenia Ludwiga van Beethovena Pani Elżbiety Pendereckiej dla pani Bożeny Bujnickiej oraz pana Łukasza Załęskiego,
 • Nagroda Dyrektora Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy Pana Tadeusza Pszonki – dla pana Sławomira Kowalewskiego, pani Soni Warzyńskiej-Dettlaff, pana Łukasza Załęskiego oraz pani Elwiry Janasik.

O autorze