Tomasz Janczak odwołany ze stanowiska dyrektora Opery Wrocławskiej

2

Zarząd województwa dolnośląskiego podjął decyzję o odwołaniu dyrektora Opery Wrocławskiej i ogłoszeniu konkursu na to stanowisko. Tomasz Janczak trzymał stery opery przez niespełna jedenaście miesięcy.

W połowie kwietnia zarząd województwa dolnośląskiego podjął uchwałę o zamiarze odwołania Tomasza Janczaka z funkcji dyrektora Opery Wrocławskiej.

„To jest konsekwencja podjętych wcześniej działań przez zarząd Dolnego Śląska. Uchwała zamiarowa konsultowana była ze związkami zawodowymi, stowarzyszeniami twórczymi i resortem kultury. Już ponad dwa tygodnie temu minister Bartłomiej Sienkiewicz wydał pozytywną decyzję dla odwołania dyrektora Opery Wrocławskiej Tomasza Janczaka. Wojewodzie w piątek minął termin na przekazanie swojego stanowiska w tej sprawie, nie wpłynęła, więc władze Dolnego Śląska podjęły ostateczną uchwałę” – tłumaczy cytowany przez wrocławską „Gazetę Wyborczą” rzecznik marszałka Michał Nowakowski.

Władze regionu zarzucają Janczakowi:

  • powołanie Rady Programowo-Artystycznej Opery Wrocławskiej bez przedstawicieli województwa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • odstąpienie od realizacji umowy zawartej 25 maja 2023 r. pomiędzy nim, a województwem w temacie warunków organizacyjno-finansowych oraz programu działania Opery Wrocławskiej.

Według zarządu województwa, Tomasz Janczak nie współpracował z dyrektorem artystycznym Michałem Znanieckim, w wyniku czego ten już na początku listopada złożył swoją rezygnację.

Sprzeciw wobec odwołania Janczaka zgłosiło Stowarzyszenie Dyrektorów oraz Konferencja Dyrektorów Teatrów Muzycznych i Operowych oraz związek zawodowy działający w operze. Interweniował również wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń, który wstrzymał uchwałę zamiarową dotyczącą odwołania Janczaka.

Były już dyrektor zapewnia, że wysuwane przeciwko niemu zarzuty są bezpodstawne i zapowiada, że będzie walczył o swoje dobre imię.

W ciągu ostatnich pięciu lat odwołanych zostało trzech kolejnych dyrektorów Opery Wrocławskiej – Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Halina Ołdakowska i Tomasz Janczak.

O autorze