Przeglądasz: V Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura