Przeglądasz: Opera Bałtycka

Aktualności

„Cyrulik sewilski” to jedna z najbardziej znanych oper buffa na świecie, stworzona przez niekwestionowanego mistrza…