Balety polskie w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej

4

10 listopada w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej zaplanowana jest pierwsza baletowa premiera tego sezonu. Trzyczęściowy spektakl Polskiego Baletu Narodowego powstał do muzyki trzech wybitnych polskich kompozytorów – Eugeniusza Morawskiego, Aleksandra Tansmana i Karola Szymanowskiego. Znajdą się w nim nowe prace choreograficzne trzech wyróżniających się polskich choreografów: Roberta Bondary, Jacka Przybyłowicza i Jacka Tyskiego. Całemu wieczorowi przyświeca idea poszukiwania inspiracji twórczej w polskim dorobku muzycznym dwudziestolecia międzywojennego u progu zbliżającej się rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości. Nad muzyczną stroną czuwa Łukasz Borowicz, który poprowadzi orkiestrę Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Muzyka Świtezianki Morawskiego i balet Roberta Bondary czerpią inspirację ze znanej Mickiewiczowskiej ballady. Choreograf dotyka w swojej pracy takich tematów, jak wzniosła miłość, zazdrość, manipulacja i podstęp, pożądanie i zdrada, wina i kara, których nie sposób jednoznacznie ocenić. Rozbudowana psychologia postaci (tutaj szczególnie na poziomie relacji między kobietami) przypomina takie wcześniejsze realizacje Bondary na scenie warszawskiej, jak Persona czy Nevermore…?

W balecie Na pięciolinii Jacka Tyskiego usłyszymy muzykę Tansmana zatytułowaną Sextuor. Zobaczymy tu zarysowaną przez choreografa przewrotną historię miłosną, w której zakochują się w sobie uosabiane przez tancerzy instrumenty muzyczne. Ciekawym elementem takiej koncepcji baletu będzie także obecność na scenie postaci samego kompozytora, który na oczach widzów tworzy swoje nowe dzieło. To kolejna już choreografia Tyskiego dla PBN po jego niedawnym Hamlecie.

Interpretacja baletowa II Koncertu skrzypcowego nie jest pierwszą realizacją Jacka Przybyłowicza do muzyki Szymanowskiego na scenie Opery Narodowej. Wcześniej przedstawiał już swoją wizję sceniczna jego III Symfonii „Pieśni o nocy”. Koncepcję nowej pracy choreograficznej Przybyłowicza na blisko pięćdziesięcioosobową grupę tancerzy PBN wyznacza sama muzyka. Ten afabularny balet pełen będzie jednak emocji, wyprowadzonych wprost ze wspaniałego utworu Szymanowskiego.

Kolejne spektakle: 12, 14 listopada 2017 r. oraz 25 i 28 marca 2017 roku.

O autorze