Opera łączy – Teatr Wielki – Opera Narodowa

1

Opera Narodowa to spotkania wielopłaszczyznowe: koncepcji reżysera lub choreografa z wizją scenografa, dyrygenta z solistą, artysty z krytykiem, konkretu z symbolem, słowa z muzyką i najważniejsze – spotkanie widza ze sztuką. To forum dialogu, wymiany myśli, idei. Synestezja sztuk. To najdoskonalsze wcielenie idei correspondance des arts, bo OPERA ŁĄCZY.

O autorze

“I should have everything that is good, genuine and beautiful!” Wolfgang Amadeus Mozart